Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70754

Hankkeen nimi: UkkohallaSpa&SaunaWorld kehittäminen ja laajentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.11.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WINTERHOME SUOMI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2538022-2

Jakeluosoite: Ukkohallantie 20

Puhelinnumero: +358 400689979

Postinumero: 89400

Postitoimipaikka: HYRYNSALMI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kyhälä Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.kyhala(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400689979

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoite on käynnistää saunmaailman toiminnan yhteyteen wellness-liiketoiminta, jolla haetaan kasvua ja kannattavuutta toiminnalle. Tavoitteena on kasvattaa kävijämäärät n. 10.000 kpl/vuosi ja nostaa ulkomaisten kävijöiden osuus 10%. Toimenpiteet: - avainhenkilön palkkaus wellnes-liiketoiminnan kehittämiseen - wellnes toiminnan kehittämissuunnitelma - wellnes toiminnan tuotteistus ja kv-markkinoinnin toiminnan suunnittelu - ski-in kylän (majoitus-keila-saunamaailma-wellness) palvelujen konseptointi ja tuotteistus

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 729

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 729

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ukkohallantie 20

Postinumero: 89400

Postitoimipaikka: HYRYNSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvitse, näkökulma toimintaan on laajempi kuin sukupuoli näkökulma
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
jep ja ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ukkohallan ydinalue Ski-In kylän palvelutarjonta laajeni huomattavasti; Saunamaailmaan saatiin uusia saunoja, poreallas sekä kahvilan ja kaupan laajennus. Lisäksi hyvinvointipalvelujen tarjonta monipuolistui.