Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70758

Hankkeen nimi: CR digitaali röntgenlaitteiston hankkiminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.4.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NONDEST OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2246605-5

Jakeluosoite: Matalasalmentie 11

Puhelinnumero: +358 442153828

Postinumero: 67400

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: nondest.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salli Isosaari Piia KOSEK Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.salli(at)nondest.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 2153828

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankitaan CR digitaali röntgen laitteisto asiakkaan luona tehtäviä tarkastuksia varten. Tällä hetkellä yrityksen käytössä olevat laitteistot perustuvat filmiradiografiaan. CR digitaali laitteisto on alan uusinta teknologiaa, joka täyttää EN standardien vaatimukset. Vastaavia laitteistoja tällä tekniikalla ei ole toimitettu Suomeen maahantuojan mukaan kuin yhdet. Tavoitteena on uuden teknologian myötä tarjota asiakkaille entistä nopeampia tuloksia, koska kuvat voidaan tulkita heti paikanpäällä yrityksessä. Nondest Oy:lle uusi tekniikka mahdollistaa toimintaprosessin tehostamisen ja myös kauempana sijaitsevien asiakkaiden palvelemisen. Soveltamismahdollisuudet laajenevat myös muillekin toimialoille esim. veneteollisuuteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 197

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 197

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Matalasalmentie 11

Postinumero: 67400

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei työllistä heti lisää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei muuta yrityksen toimintaa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei muuta yrityksen toimintaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Ei tarvita filmin kehittämiseen kemikaaleja( tosin tällä hetkellä toimitettu ongelmajätteisiin)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Sähköä kuluu vähemmän, kemikaalit
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 0
Kemikaalit( tosin tällä hetkellä toimitettu ongelmajätteisiin)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Kemikaalit( tosin tällä hetkellä toimitettu ongelmajätteisiin)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 0
Kemikaalit( tosin tällä hetkellä toimitettu ongelmajätteisiin)
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Ei filmeihin liittyvää jätettä, ei filmien kehittämiseen liittyvää jätekemikaalia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Tekniikka kehityksen kärjessä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksessämme tarve turvata asema pysymällä teknisen kehityksen kärjessä alallamme. Laitteeseen tutustutettiin maahantuojan toimesta, laite vaikutti soveliaalta asiakasympäristössämme, hankittiin laite, saatiin käyttökoulutus ja nyt keräämme käyttökokemuksia.