Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70762

Hankkeen nimi: Spa 2. vaihe

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LOMASYDÄN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2053168-5

Jakeluosoite: Porosalmentie 313

Puhelinnumero: +358 505180800

Postinumero: 58900

Postitoimipaikka: RANTASALMI

WWW-osoite: www.saimaaholiday.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heiskanen Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.heiskanen(at)saimaaholiday.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505180800

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoiteena on laajentaa Järvikylpylä kansainvälisestikkin vetovoimaiseksi Järvialueemme matkailulliseksi vetovoimatekijäksi edistämään kansainvälistymistä ja käyttöastetta majoituspalveluissa sekä lisäämään ympärivuotisuutta. Toimenpiteet: Spa 2 vaihe, parkkialue louhinta ja piha-alueiden päälystäminen. .

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 468 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 468 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 468 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 468 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Rantasalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Porosalmi 313 58900 Rantasalmi

Postinumero: 58900

Postitoimipaikka: RANTASALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksemme työllistää tasapuolisesti miehiä ja naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiakastiloissa ja henkilöstötiloissa asiakkaille on varattu sekä naisille ja miehille omat saniteetti ja pukeutumistilat
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Palvelualalla tarvitaan sekä naisia että miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Toimimme Metsähallituksen kannsa yhteistyössä. Käytämme uusimpia energia ratkaisuja hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Maalämpö, led valaistus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 9
Toiminta on keskitetty hyvin tiheään matkailukeskus rakentamiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Kunnallistekniikka, maalämpö.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toimimme kaava-alueella
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Elinkaari ajattelu rakennuksissa on yli 100 vuotta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Maalämpö, Järvilämpö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Yhteistyöverkosto: saimaaholiday
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
uusi ympärivuotinen vahva spa tuote
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Piha-alueet soveltuvat pyörätuoleille ja hissi edesauttaa inva liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Palvelut lisäävät alueen turismia
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Matkailu on rauhanomaista toimintaa, Lomalla myös kanssakäyminen vieraiden kulttuurien kanssa lisääntyy
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
samat sanat kuin edellisessä.
Kulttuuriympäristö 9 10
kehitämme kesäteatteria ja muita esiintyjä tapahtumia ympärivuoden.
Ympäristöosaaminen 10 10
Käymme jatkuvaa kouluttautumista ympäristö asioissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-