Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70767

Hankkeen nimi: UrPo (Ultimate reporting tool) development for industry use and antenna laboratory modernization project.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.3.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ANTCORE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2495721-0

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 10

Puhelinnumero: +358 405354193

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.antcore.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karvinen Tatu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tatu.karvinen(at)antcore.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405354193

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa antennisimuloinneista saatavan datan jälkikäsittelyä hankkeessa kehitettävän Ultimate reporting toolin avustuksella. Hankkeen toinen tavoite on modernisoida käytössämme oleva antennilaboratorio vastaamaan alati kehittyvien vaatimuksien mukaiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 638

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 638

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 10

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa käytetään parasta osaamista mitä tarjolla on.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen myötä tavoitteena on että saisimme palkattu yhden naisen tiimiimme.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on teknologian kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Simulointimenetelmien kehittämisen myötä teollisuuden tarve tehdä fyysisiä prototyyppejä on vähentynyt merkittävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Simulointimenetelmien kehittämisen myötä teollisuuden tarve tehdä fyysisiä prototyyppejä on vähentynyt merkittävästi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Simulointimenetelmien kehittämisen myötä teollisuuden tarve tehdä fyysisiä prototyyppejä on vähentynyt merkittävästi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Pyrimme hyödyntämään paikallisia palveluita ja laitteistojen toimittajia niin paljon kuin mahdollista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-