Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70770

Hankkeen nimi: Rovaniemen alueen vetouistelumatkat

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.6.2015 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AHMASALO ADVENTURES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2252422-7

Jakeluosoite: Linnuntie 56

Puhelinnumero: +358 400907258

Postinumero: 96440

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ahmasalo Tomi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.ahmasalo(at)pp.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400907258

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rovaniemen alueen vetouistelumatkojen tavoite on kehittää Rovaniemen alueen kalastusmatkapalveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 490

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 490

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 490

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 490

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Linnuntie 56

Postinumero: 96440

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kalastusmatkailussa ei ole merkitystä oppaan sukupuolella osaaminen on merkityksellisin. Vetouistelussa asiakkaan sukupuolella ei ole merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kalastusmatkailussa ei ole merkitystä oppaan sukupuolella osaaminen on merkityksellisin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kalastusmatkailussa ei ole merkitystä oppaan sukupuolella osaaminen on merkityksellisin. voidaan palkata

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Vetouistelussa on voidaan valikoida saalista ja käyttää väkäsettömiä koukkuja .
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Luodaan uusia työpaikkoja kesälle jolloin on paljon vapaita sesonki ammattilaisia matkailualalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Puhtaassa ilmassa veden äärellä vietetty retki lisää hyvää oloa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Kalastus ja vetouistelu sopii hyvin kaikille innokkaille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 6
Kalastuksella on ollut suurimerkitys Rovaniemen historiassa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Voidaan kertoa asiakkaille Suomen kalakannoista ja vesistöissä elävistä kaloista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-