Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70783

Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Uudenmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0201296-1

Jakeluosoite: Esterinportti 2 B

Puhelinnumero: 094767 411

Postinumero: 00240

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.uudenmaanliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanni Hanbli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanni.hanbli(at)uudenmaanliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5419157

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tällä rakennerahasto-ohjelmakaudella etsitään alueiden kehittämisen näkökulmasta suuria strategisia hankekokonaisuuksia ja tavoitellaan isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Hanketyössä tarvitaankin uusia kohtaamisia, verkostoja ja yhteistyötä. Nyt hankerahoituksessa haetaan myös alueita aidosti hyödyttävää kehittämistoimintaa, ja rakennerahastotoiminnassa painotetaan erityisesti tulosviestintää ja vaikuttavuustiedon levittämistä. Laadukkaan ja vaikuttavan hanketoiminnan tueksi tarvitaan tehokasta rahoittajan viestintää ja tukea hankkeiden hakijoille. Viestintä myös edistää toimijoiden kumppanuuksia ja tätä kautta alueiden tiedon ja osaamisen kasautumista sekä tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin rakentamista.

Etelä-Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta koordinoi Uudenmaan liitto. Koordinoivana maakunnan liittona Uudenmaan liitto vastaa myös EAKR-tiedotuksesta ja -viestinnästä yleisölle, hakijoille, potentiaalisille tuensaajille ja tuensaajille toimialueella hallintoviranomaisen viestintästrategian mukaisesti. Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa, joten hankkeessa rakentuu rakennerahastoviestinnän yhteistyön toimintamalli. Lähtökohtana on asiakaslähtöinen ja monikanavainen viestintä rakennerahastotoiminnasta. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia viestintäkanavia ja otetaan käyttöön myös uusia, aiemmin vähemmän käytettyjä kanavia, kuten sosiaalinen media. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan EAKR-viestinnän toimenpiteet toiminta-alueella.

Hanke osaltaan haluaa tukea ja varmistaa rakennerahasto-ohjelman EAKR-osion läpivientiä onnistuneesti ja ohjelmalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on tki-toiminnan lisääntyminen ja tki-investointien määrän kasvu sekä innovaatioympäristöjen syntyminen hanketoiminnan lisääntyessä. Hanke parantaa myös pk-yritysten mahdollisuuksia saada tietoa rakennerahastorahoituksen mahdollisuuksia.

Onnistunut rahoitusviestintä osaltaan vahvistaa alueen toimijoiden tki-yhteistyötä ja verkostoja, mikä luo pohjaa uudenlaisille avauksille ja laajemmille hankekokonaisuuksille. Hanke tukee alueellisten innovaatiokeskittymien syntymistä sekä niiden osaamisen kehittymistä ja verkostoitumista keskenään.

Viestintäpanostuksia kohdistetaan myös maakuntien strategioissa tunnistettuihin kehittämisen painopisteisiin ja osaamisalueisiin. Onnistunut EAKR-viestintä on osa alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat ensisijaisesti pk-yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, joihin EAKR-hankkeiden kehittämistoiminta kohdistuu. Lisäksi kohderyhmää ovat EAKR-rahoituksen mahdolliset tuensaajat, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, alueelliset kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen toiminnasta hyötyvät maakunnan liitot ja ELY-keskukset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 116 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 116 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso

Seutukunnat: Salon, Raaseporin, Porvoon, Helsingin, Forssan, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen, Imatran, Loimaan, Turun, Kouvolan, Hämeenlinnan, Kotkan-Haminan, Riihimäen, Loviisan, Lappeenrannan, Lahden

Kunnat: Pöytyä, Kärkölä, Kustavi, Lapinjärvi, Pukkila, Turku, Ypäjä, Karkkila, Askola, Rautjärvi, Vihti, Lahti, Rusko, Sysmä, Sauvo, Tammela, Porvoo, Hanko, Tuusula, Hamina, Asikkala, Hausjärvi, Lohja, Kouvola, Inkoo, Hollola, Pornainen, Sipoo, Miehikkälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Taipalsaari, Pyhäranta, Myrskylä, Somero, Mynämäki, Nousiainen, Vantaa, Kirkkonummi, Paimio, Hämeenlinna, Aura, Oripää, Hyvinkää, Pyhtää, Masku, Savitaipale, Espoo, Lieto, Naantali, Lemi, Järvenpää, Koski Tl, Jokioinen, Luumäki, Loppi, Loviisa, Kemiönsaari, Salo, Padasjoki, Taivassalo, Vehmaa, Marttila, Imatra, Orimattila, Parainen, Lappeenranta, Hattula, Ruokolahti, Siuntio, Kotka, Mäntsälä, Kauniainen, Hartola, Uusikaupunki, Laitila, Virolahti, Parikkala, Kerava, Janakkala, Heinola, Helsinki, Raisio, Raasepori, Humppila, Iitti, Kaarina, Forssa, Loimaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tarpeen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei hankkeen päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Viestinnällä varmistetaan, että vähintään 25% EAKR-rahoituksesta kohdistuu vähähiilisyyden tavoitteen edistämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Viestinnällä varmistetaan, että vähintään 25% EAKR-rahoituksesta kohdistuu vähähiilisyyden tavoitteen edistämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Viestinnällä varmistetaan, että vähintään 25% EAKR-rahoituksesta kohdistuu vähähiilisyyden tavoitteen edistämiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Viestinnällä varmistetaan, että vähintään 25% EAKR-rahoituksesta kohdistuu vähähiilisyyden tavoitteen edistämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Viestinnällä varmistetaan, että vähintään 25% EAKR-rahoituksesta kohdistuu vähähiilisyyden tavoitteen edistämiseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Viestinnällä varmistetaan, että vähintään 25% EAKR-rahoituksesta kohdistuu vähähiilisyyden tavoitteen edistämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Viestinnällä varmistetaan, että vähintään 25% EAKR-rahoituksesta kohdistuu vähähiilisyyden tavoitteen edistämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke tukee elinkeinorakenteen kehittymistä. Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Rakennerahastotoiminta tukee elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hanke tukee palvelujen kehittämistä lisäämällä toimijoiden osaamista hanke- ja kehittämistyössä. Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Viestinnällä varmistetaan, että vähintään 25% EAKR-rahoituksesta kohdistuu vähähiilisyyden tavoitteen edistämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.
Kulttuuriympäristö 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hanke tiedottaa toimijoille rakennerahasto-ohjelmaan liittyvistä horisontaalisista periaatteista: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tuettiin Etelä-Suomen EAKR-alueen tehokasta hankeviestintää, tulosviestintää ja vaikuttavuustiedon levittämistä. Hankkeessa myös edistettiin toimijoiden kumppanuuksia ja tätä kautta alueiden tiedon ja osaamisen kumuloitumista. Osaltaan hanke vahvisti alueen toimijoiden tki-yhteistyötä ja verkostoja, mikä luo pohjaa uudenlaisille avauksille ja laajemmille hankekokonaisuuksille. Hankkeessa on korostunut kumppanuus ja uudistavuus. Siinä on pystytty tuottamaan uusia toimintatapoja, osaamista, kohtaamisia, verkostoja ja yhteistyötä Etelä-Suomen alueen vaikuttavan hanketoiminnan tueksi.

Tavoitteisiin päästiin kehittämällä näkyvämpää ja monipuolisempaa EAKR-viestintää EAKR-rahoituksesta kiinnostuneille, tukea saaville organisaatioille ja aluekehittämisviranomaisille koko Etelä-Suomen alueella. Hankkeessa edesautettiin EAKR-hankkeiden onnistunutta toteutusta viestimällä hanketoteuttajille ja tarjoamalla heille koulutuksia ja verkostoitumisfoorumeita osana hankkeen toimintaa. Samalla tuettiin hanketoimijoiden osaamista hankkeidensa tehokkaassa tulosviestinnässä. Tavoitteena oli niin ikään EAKR-hankkeiden tulosten viestintä yleisölle EAKR-toiminnan vaikuttavuuden tukemiseksi. Näitä tuloksia ovat mm. hankkeissa tuotettu osaaminen, toimintamallit ja hyvät käytännöt.

Hankkeen tavoitteita toteutettiin monipuolisilla toimenpiteillä ja ne vietiin läpi hankesuunnitelmien mukaisesti. Syntyi rakennerahastoviestinnän yhteistyön toimintamalli, mikä tarkoittaa koordinoitua viestintää alueen maakuntien liittojen kesken. Kohderyhmille järjestettiin seminaareja, tapahtumia ja koulutuksia, jotka edistivät kohtaamisia, verkostoja ja yhteistyötä.

Lähtökohtana oli asiakaslähtöinen ja monikanavainen EAKR-viestintä, josta on tullut johdonmukaisempaa ja suunnitelmallisempaa. Hankkeiden tuloksia tuotiin kattavasti esille ohjelman puolivälikauden tulosjulkaisussa ja sen julkistamistilaisuudessa. Hankkeen aikana käyttöönotetut toimintamallit ja hyvät käytännöt ovat juurtuneet osaksi Etelä-Suomen EAKR:n toimintaa, mikä on parantanut sen laatua ja vaikuttavuutta.

Hankkeen toiminnan tuloksena kuuden kohdemaakunnan aluekehittäjien välinen yhteistyö ja verkostot lisääntyivät. Samalla pystyttiin tukemaan hankkeiden parempaa vaikuttavuutta. Myös Etelä-Suomen aluekehittäjien innovaatiotoiminnan osaaminen parani. Samalla rakennettiin uudenlaista ja hanketoimintaa uudistavaa osaamista älykkään erikoistumisen periaatteiden mukaisesti. Hankkeen myötä pystyttiin rakentamaan verkostoja ja toimintatapoja, joilla voidaan vauhdittaa innovaatioverkostojen toimintaa sekä hankkeiden hyvien käytäntöjen leviämistä yli maakuntarajojen.