Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70784

Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Etelä-Suomi

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Uudenmaan liitto - Nylands förbund

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0201296-1

Jakeluosoite: Esterinportti 2 B

Puhelinnumero: (09) 4767 411

Postinumero: 00240

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.uudenmaanliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HUOTARI TIINA MARJAANA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.huotari(at)uudenmaanliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400418029

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tekninen tuki on 3 % ohjelman rahoituskehyksestä eli yhteensä noin 77,97 miljoonaa euroa (ei sis. REACT-EU) koko ohjelmakaudella. Tästä koko ohjelman yhteisiin (tietojärjestelmä, arviointi, viestintä ja MYR) ja keskushallinnon kuluihin arvioidaan käytettävän noin 40,1 miljoonaa euroa. Alueille eli rakennerahastoihin erikoistuneille ELY-keskuksille ja koordinoiville maakunnan liitoille jaettavana olisi noin 37,8 miljoonaa euroa. Uudenmaan liiton osuus ohjelman teknisestä tuesta on noin 4,8 miljoonaa euroa (sis. REACT-EU) koko ohjelmakaudella eli noin 600 000 euroa vuodessa.


Välittävän toimielimen tehtäviä määrittää valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014). Uudenmaan liittoon on koottu rakennerahasto-ohjelman välittävän toimielimen tehtävät koko Etelä-Suomesta eli Uudenmaan lisäksi Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan liitoista. Asetuksen mukaan Uudenmaan liitto välittävänä toimielimenä vastaa:
1) tuen myöntämis- ja maksatuspäätöksistä;
2) sääntöjenvastaisten menojen johdosta tehtävästä aiheettomasti maksetun tuen takaisinperinnästä ja muista korjaavista toimenpiteistä;
3) tiedotuksesta ja viestinnästä yleisölle, hakijoille, mahdollisille tuensaajille ja tuensaajille toimialueellaan hallintoviranomaisen viestintästrategian mukaisesti; 
4) hankkeiden seurannasta;
5) tuensaajille maksettujen menojen hallinnollisista ja paikan päällä tehtävistä varmennuksista;
6) tuensaajille maksettujen menojen lainmukaisuuden vahvistamisesta todentamisviranomaiselle kerran vuodessa; 
7) hallintoviranomaisen avustamisesta seurantakomiteatyössä ja ohjelman täytäntöönpanokertomusten laatimisesta Euroopan komissiolle.

Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) koskevien asetuksen artiklan 7 mukaisesti Suomessa on korvamerkitty käytettäväksi 5 % EAKR-varoista kestävään kaupunkikehittämiseen. Kestävä kaupunkikehittäminen toteutetaan ns. yhdennettyjen alueellisten investointien (ITI) periaatetta noudattamalla. Kestävän kaupunkikehittämisen strategia on nimeltään 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut. Sen ovat laatineet ja sitä toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, niin sanotut kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Uudenmaan liitto toimii välittävänä toimielimenä ja vastaa 6Aika-hankkeiden ohjelmanmukaisuus- ja laillisuusharkinnasta.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 824 628

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 824 621

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 824 628

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 824 621