Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70794

Hankkeen nimi: Laserleikkauskone, jauhemaalaamo, LED-valaistus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.4.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PK-LEVY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2171762-5

Jakeluosoite: Teollisuustie 6A

Puhelinnumero: +358 407293005

Postinumero: 75530

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: www.pklevy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.karjalainen(at)pklevy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407293005

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen ydintoiminnan vahvistaminen nykyaikaisemmalla, tuotantotehokkaammalla ja energiatehokkaammalla laserleikkauskoneella. Uudella laserleikkauskoneella nostetaan laserleikkauksen käyttöastetta, parannetaan tuotteiden laatua, saadaan kilpailukykyisempi kustannusrakenne, laajennetaan tuotevalikoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 117 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 839

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 108 839

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 6A

Postinumero: 75530

Postitoimipaikka: NURMES

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
ei tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ei tehty
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
materiaalin käytön tehostaminen, koneen kierrätys, polttoainetalous, energiatehokkuus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
materiaalin käytön tehostaminen, koneen kierrätys, polttoainetalous, energiatehokkuus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
materiaalin käytön tehostaminen, koneen kierrätys, polttoainetalous, energiatehokkuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
materiaalin käytön tehostaminen, koneen kierrätys, polttoainetalous, energiatehokkuus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
materiaalin käytön tehostaminen, koneen kierrätys, polttoainetalous, energiatehokkuus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
materiaalin käytön tehostaminen, koneen kierrätys, polttoainetalous, energiatehokkuus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
materiaalin käytön tehostaminen, koneen kierrätys, polttoainetalous, energiatehokkuus
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
paikallinen teollisuus, verotulot
Tasa-arvon edistäminen 0 2
perheiden toimeentulo
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
yleinen elintason nousu
Kulttuuriympäristö 0 2
verotulot
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-