Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70800

Hankkeen nimi: Hämeen ELY-keskuksen tekninen tuki 2014 - 2020

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 29, Hämeen ELY-keskus

Puhelinnumero: 0295 025 000

Postinumero: 15141

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauranen Sinikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sinikka.kauranen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 295 025 151

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknistä tukea käytetään rahoitus- ja maksatustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin sekä muihin kuluihin

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 824 055

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 808 904

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 824 055

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 808 904