Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70836

Hankkeen nimi: Kuorma-ja pakettiautojen korjaamon ja varaosamyynnin toimitilojen laajennus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.11.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HEIMO RAUTIO KY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0806286-3

Jakeluosoite: Neulojankatu 14

Puhelinnumero: +358 16443293

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rautio Heimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heimo.rautio(at)pp.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 16443293

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuorma-ja pakettiautojen korjaamon ja varaosamyynnin toimitilojen laajennus

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 456

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 456

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Neulojankatu 14

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei kosketa hanketta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tällä hetkellä yksi naistyöpaikka
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Lisää naistyövaoimaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Siirtyminen öljylämmityksestä maalämpöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Lämmitysjärjestelmän muuttaminen ja kemiallisten jätteiden käsittely kuten ennekin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 4
Lämmitysjärjestelmän muuttaminen ja kemiallisten jätteiden käsittely kuten ennekin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Kemialliset jätteet kierrätetään kuten aikaisemminkin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Noutadetaan ympäristölakia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Siirtyminen maalämpöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Laatujärjestelmän kehittäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Voimme laitta esille toimitiloihimme todistuksen että yrityksemme noudattaa ISO 9001 laatujärjestelmää , jolloin asiakkaalle tulee "luottavainen" tunne yritystämme kohtaan (varsinaista todistusta emme ole vielä saaneet AKL-Sertifiointi Oy:ltä)