Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70845

Hankkeen nimi: Muotoilutoimisto Rissanen / Pekkanen yrityksen kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.11.2014 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MUOTOILUTOIMISTO RISSANEN / PEKKANEN AVOIN YHTIÖ

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2625862-4

Jakeluosoite: Suunnistajantie 3 b 78

Puhelinnumero: +358 44 3550761

Postinumero: 70200

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: rpdesign.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekkanen Matti-Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mattijuhanipekkanen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 3550761

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena kehittää yrityksen valmiutta vastata 3D-mallinnuksen ja 3D-tulostuksen jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin ja kysyntään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 690

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 502

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 690

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 502

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Suunnistajantie 3 b 78

Postinumero: 70200

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
mahdollisesti palkattavat hlöt valitaan osaamisen perusteella
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
mahdollisesti palkattavat hlöt valitaan osaamisen perusteella
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
mahdollisesti palkattavat hlöt valitaan osaamisen perusteella

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Liikkuminen ja logistiikka 7 10
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Kulttuuriympäristö 2 2
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.
Ympäristöosaaminen 3 5
3d-tulostus vähentää tuotannon materiaalikuluja, valmistuskuluja, logistiikkaa ja varastoinnin tarvetta. materiaalit kierrätettäviä. ylimääräisten muottien valmistus pystytään välttämään, ja tuotantoprosessi tehostuu ja jätteen määrä vähenee merkittävästi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuotekehitys vaati enemmän aikaa kuin aluksi oletimme, mutta menimme vahvasti eteenpäin ja kehitystä tapahtui koko ajan. Idea kirkastui meille itsellemme ja sitä kautta myös asiakkaillemme. Pääsimme idean kanssa myös Kasvuopen-kisaan, josta löysimme yhteistyökumppaneita. Tämän kisan pohjalta syntyi 3DTalo, joka on parhaimmillaan työllistänyt 30 henkeä Kuopiossa. 3DTalon kanssa myös voitimme KasvuOpenin paikalliskilpailun saman idean jalostetummalla versiolla. Hankkeen aikaiset hankintamme ovat osoittautuneet oikeiksi, ja ovat luomassa vakaata pohjaa toiminnallemme.