Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70857

Hankkeen nimi: EAKR tekninen tuki

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sosiaali- ja Terveysministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0244685-8

Jakeluosoite: Meritullinkatu 8

Puhelinnumero: 029516001

Postinumero: 00170

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.stm.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Susanna Laine

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallinnollinen avustaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: susanna.laine(at)gov.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295163455

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

xxx

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 588 019

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 588 019

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 588 019

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 588 019