Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70858

Hankkeen nimi: Tapahtumatekniikan laajentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.6.2015 ja päättyy 26.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NORTHERN SOUND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2529115-8

Jakeluosoite: Ranta-Antintie 1 as 5

Puhelinnumero: +358 408347663

Postinumero: 99870

Postitoimipaikka: INARI

WWW-osoite: www.northernsound.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suominen Eetu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen PJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eetu.suominen(at)northernsound.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 408347663

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pyritään hankkimaan liiketoimien kasvua vastaavasti uutta kalustoa vastaamaan kysyntään. Hankkeen toteutuessa voidaan tarjota Lapin kaupunkialueiden ulkopuolella laadukasta esitysteknistä kalustoa vuokralle kilpailukykyisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 860

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Piiskuntie 5

Postinumero: 99870

Postitoimipaikka: INARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tarvinnut tehdä. Alalla työskentelee paljon naisia, ja työllistäminen tapahtuu tasa-arvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Hankittava led-kalusto vähentää sähkönkulutusta. Käytetyn äänentoistokaluston hankkiminen on luonnonvarojen käytön kannalta erittäin kestävää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankittava led-kalusto vähentää sähkönkulutusta. Käytetyn äänentoistokaluston hankkiminen on luonnonvarojen käytön kannalta erittäin kestävää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankittava led-kalusto vähentää sähkönkulutusta. Käytetyn äänentoistokaluston hankkiminen on luonnonvarojen käytön kannalta erittäin kestävää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Hankittava led-kalusto vähentää sähkönkulutusta. Käytetyn äänentoistokaluston hankkiminen on luonnonvarojen käytön kannalta erittäin kestävää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeen myötä Pohjois-Lappiin saadaan keskisuuriin-suuriin yleisötapahtumiin soveltuva äänentoistokalusto. Näin kalustoa ei tarvitsisi tuoda tapahtumaan muualta pitkien välimatkojen takaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeen myötä Pohjois-Lappiin saadaan keskisuuriin-suuriin yleisötapahtumiin soveltuva äänentoistokalusto. Näin kalustoa ei tarvitsisi tuoda tapahtumaan muualta pitkien välimatkojen takaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Lähialueen yleisöllä olisi yhdenvertainen oikeus nauttia laadukkaista kulttuurikokemuksista eteläisen Suomen asukkaisiin verrattuna.
Kulttuuriympäristö 8 0
Kalustolla olisi vaikutusta lähialueen kulttuurialan työllistämiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toteutettiin vuokrattavan äänentoistokaluston, esiintymislavan ja nostimien hankinta. Hankitulla Nexo-äännijärjestelmällä yritys pystyy toteuttamaan huipulaatuista äänentoistoa suurempiin yleisötapahtumiin.