Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70861

Hankkeen nimi: Wakeformers Obstacles

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.5.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VESIURHEILUKESKUS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2622187-2

Jakeluosoite: c/o Monetor Oy, Linturinteenkatu 1

Puhelinnumero: +358442894595

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.vesiurheilukeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tossavainen Jaakko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: roihuevents(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442894595

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luoda Wakeformers Obstaakkelimallisto vesiurheilua harjoittaville yrityksille. Tavoitteena on vamistaa tuotteet, joita voidaan myydä kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen toimenpiteisiin kuuluu prototyyppien valmistaminen ja myyntityön aloittaminen kansainvälisille markkinoille Tuloksena 6 valmista tuotetta ja yli 20% yrityksen liikevaihdosta tulee kansainvälisiltä markkinoilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 507

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 507

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vuokatintie 22

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Wakeformers obstaakkelit pitävät sisällään tekniikkaa jotka soveltuvat erityisesti vasta-alkajille ja naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vesiurheilukeskuksen obsaakkeleissa ajatellaan vasta-alkajien lisäksi myös naisia, kun obstaakkelit voivat muuntua helppokäyttöisemmäksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolella ei ole merkittävää merkitystä, harrastamisen taso yleisesti on otettu huomioon ja sitä pyritään helpottamaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Aurinkoenergian käyttö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 5
Tuotteen (wakeformers päästessä markkinoille Suomessa se vähentää ulkomailta tuotujen laitteiden myyntiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
vesiurheilussa obstaakkeleiden aurinkokennoenegrialla toimivan veden kierrättäminen hapettaa vesistöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
vesiurheilussa obstaakkeleiden aurinkokennoenegrialla toimivan veden kierrättäminen hapettaa vesistöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Raaka-aineena käytetään uusiutuvia materiaaleja. Valinta vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 0
Pyrkimys on löytää Lehtikuusestta valmistettu biokomposiitti, jonka kehitystyötä mm. Treeform Oy aikoo edistää. Tästä voisi syntyä myös materiaali joka olisi laajemminkin hyödynnettävissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Vesiurheilulla on monella tapaa hyvinvointia lisäävä liikuntamuoto.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-