Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70879

Hankkeen nimi: Hublet-palvelun tuottamisen (service operations) kehityshanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.2.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HUBLET OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2631894-9

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 10

Puhelinnumero: +358504443354

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.thehublet.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskimäki Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VP Operations

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.koskimaki(at)hublet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405155646

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä kehityshankkeessa on tavoitteena määritellä Hubletille palveluntuottamisen prosessit ja löytää kullekin osa-alueelle palveluntuottamisen yhteistyökumppanit. Sekä Tablet PC, että latausasema tullaan kattamaan tässä kehityshankkeessa. Hankkeen alussa luodaan tarvemäärittelyn kautta palveluprosessit koko ratkaisun elinkaaren eri osiin: asennus, huolto, korjaus ja romutus/kierrätys. Samoin varsinainen palvelun toteuttaminen kuvataan ja sen tuottamiseksi laaditaan konkreettinen suunnitelma. Syntyvän suunnitelman kuvaama operations-toiminto palvelukeskuksineen tulee sijoittumaan Ouluun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 3

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Työpaikat, jotka syntyvät Ouluun ovat sukupuolineutraaleja. Emme hae työntekijöitä sukupuolen perusteella, vaan osaamisen ja pätevyyden kriteereillä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työpaikat, jotka syntyvät Ouluun ovat sukupuolineutraaleja. Emme hae työntekijöitä sukupuolen perusteella, vaan osaamisen ja pätevyyden kriteereillä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työpaikat, jotka syntyvät Ouluun ovat sukupuolineutraaleja. Emme hae työntekijöitä sukupuolen perusteella, vaan osaamisen ja pätevyyden kriteereillä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Hankkeessa määritellään parhaat mahdolliset (ekologiset) kierrätys- ja romutusprosessit. Samoin hankkeessa syntyvät huolto- ja korjaustoiminnot tähtäävät kestävään kehityksen (huolletaan/korjataan laitteet, eikä vain korvata laitteita aina uusilla) Hankkeella merkittävä ekologinen vaikutus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeessa määritellään parhaat mahdolliset (ekologiset) kierrätys- ja romutusprosessit. Samoin hankkeessa syntyvät huolto- ja korjaustoiminnot tähtäävät kestävään kehityksen (huolletaan/korjataan laitteet, eikä vain korvata laitteita aina uusilla) Hankkeella merkittävä ekologinen vaikutus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 6 3
esimerkki koulumaailmasta: Hublet ratkaisu tuo tabletit kaikille oppilaille tasaveratisesti (kodin varallisuus ei vaikuta opiskelussa tarvittavan tabletin valintaan).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-