Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70911

Hankkeen nimi: Kuumapuriste linjaston kehittäminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MERIKARVIAN LVI-TUOTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0691954-4

Jakeluosoite: Merikarviantie 653

Puhelinnumero: +358 2 5512111

Postinumero: 29900

Postitoimipaikka: MERIKARVIA

WWW-osoite: www.mlvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ojamo Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.ojamo(at)mlvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 5297529

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vähentää messinkisten valuaihioiden valmistuskustannuksia sekä koneistus kustannuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 282 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 282 671

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 282 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 282 671

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Merikarvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Merikarviantie 653

Postinumero: 29900

Postitoimipaikka: MERIKARVIA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Materiaali määrä pienenee, jätteet vähenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Pyritään pitämään työpaikkoja Suomessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toteutus molempien valmistajien osalta luonnistui mutkattomasti ilman viivästyksiä. Molemmat valmistajat ovat olleet erittäin avoimia kaiken tiedon suhteen joten koneiden tuntemus teknisesti on ollut helppoa ja siten myös niiden käyttöönotto. Ongelmatilanteiden tullessa valmistaja on vastannut suhteellisen nopeasti ja asiantuntevasti. Koneet ovat suunnitellusti ns. samassa tuotantoketjussa jossa kuumapuristekone tuottaa alkupään tuotannon ja sorvi vastaa kuumapuristekoneen nopeuteen viimeistellen kappaleet. Koneiden yhteensopivuus on todettu suunnitellun mukaiseksi ja tulokset ovat olleet hyviä. Nämä koneet varmistavat tuotannon suuremman kuorman kestämisen jota pyritään hakemaan ulkomaan myyntiä kasvattamalla.