Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70938

Hankkeen nimi: Utveckling av exporten, Lean Management och effektivering av interna verktyg

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.2.2015 ja päättyy 30.11.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY SIMONS ELEMENT AB

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0646732-2

Jakeluosoite: Industrivägen 1

Puhelinnumero: +35863844155

Postinumero: 66600

Postitoimipaikka: VÖYRI

WWW-osoite: www.simons.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Simons Pia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VD

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pia.simons(at)simons.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35863844155

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Utveckling av exporten genom marknadsanalys och införande av Lean Management i hela organisationen samt utveckling och effektivering av interna dataprogram.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 472

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 472

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vöyri

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Industrivägen 1

Postinumero: 66600

Postitoimipaikka: VÖYRI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Inget behov
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Inget behov
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Inget behov

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Lean Management
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Lean Management
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Inget behov
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Inget behov
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Inget behov
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Lean management
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Inget behov
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Nya och bevarade jobb
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Inget behov
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Inget behov
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Påverkar arbetsmiljön
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Inget behov
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Inget behov
Kulttuuriympäristö 0 0
Inget behov
Ympäristöosaaminen 0 0
Inget behov

9 Loppuraportin tiivistelmä

Utfört marknadsundersökning gällande export samt utvecklat internt dataprogram.