Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70973

Hankkeen nimi: Caml

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.7.2015 ja päättyy 28.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TECHNOVATE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2591373-8

Jakeluosoite: Yliopistokatu 34 B 109

Puhelinnumero: +358 503454530

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.technovate.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kurki Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: co-founder

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)technovate.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503454530

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Joukkoistamis-applikaatio

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 590

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 590

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokatu 56

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Keräsimme naisilta palautetta, joka oli positiivista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Keräsimme käyttäjiltä palautetta ja hyödynnämme naisia erityisesti markkinoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole, tämä on jo melko hyvällä mallilla Suomessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
joukkoistaminen säästää resursseja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Vähemmän yksin ajelua
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
vähemmän bensaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
otamme pieniä yrityksiä partnereiksi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kehitämme brändin
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
joukkoistaminen säästää liikenneresursseja
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Tapa ansaita heikkotuloisille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 10
Tapa ansaita heikkotuloisille
Kulttuuriympäristö 0 10
Kehittää palveluyhteiskuntaa
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hakkeessa toteutettiin Caml Android version tekeminen sekä iOS ja Windows alustojen osittainen kehittäminen ulkopulisilla alihankkijoilla. Alihankkijat valittiin osaamisen ja hinnoittelun perusteella. Projekti toteutettiin suurimmalta osin syyskuu 2015 - helmikuu 2016 aikana käyttäen Whostr (NAU) ja Padoc yrityksiä koodauskehitystyöhön.