Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70978

Hankkeen nimi: QR-code verkkosovellutus, AV-huoltosofta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.7.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TOIMISTO PARI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2633972-3

Jakeluosoite: Teiskontie 9

Puhelinnumero: +358 3 777 00 30

Postinumero: 33500

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.toimistopari.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laakso Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Markkinointijohta

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.laakso(at)toimistopari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 506 5542

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Verkkosovellutus AV-esitysvälineistön huoltokutsujen välittämiseen QR-koodia hyödyntäen mobiililaitteissa (älypuhelimet & tabletit). Uuden sovelluksen ja järjestelmän luominen asiakkaille. LVV lisääminen sekä uuden liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen. Uuden luominen AV alalle-asiakastarpeeseen. Sovelluksen luonti, testaus, käyttöön otto , saadun asiakaspalautteen myötä edelleen kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 8 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teiskontie 9

Postinumero: 33500

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tietoa mahdollisista tekijöistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole ehditty tähän näkökulmaan perehtymään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Mahdollisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Vähemmän huoltokäyntejä ajokilometrien väheneminen. Tuoteohjauksella vähemmän ympäristöä kuluttaviin ja säätäviin tuotteisiin laite uusintojen myötä. esim. LED tuotteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Lyijyvapaat tuotteet käyttöön.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei osaa ottaa kantaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 8
Kyllä kun luovutaan kaasupurkauslampuista ja aletaan käyttämään LED tuotteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei osaa ottaa kantaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Käytöstä poistettujen laitteiden sekä tarvikkeiden asianmukainen kierrättäminen ja hävittäminen toimittajan toimesta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei osaa ottaa kantaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Työpaikkojen lisääminen paikallisesti. Palveluiden paikallinen saatavuus ja kehittäminen. Vähentää liikennettä esim. pääkaupunkiseudulta Pirkanmaalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Uusi sovellus ei muilla vastaavaa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Etävalvonta, ylläpitävä huolto sekä tiedot alkukartoituksen jälkeen kohteista vähentää turhien huoltokäyntien määrää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei kantaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei Kantaa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei Kantaa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei Kantaa
Ympäristöosaaminen 3 4
Kierrätys.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uuden QR-koodi AV-huoltosoftan luominen asiakkaiden huoltokutsun helpottamiseksi. Tutustua voi https://response.questback.com/toimistoparioy/avdemo2 Vahvistaa asiakasmielikuvaa Toimisto Pari Oy AV -liiketoiminnan osaajana. Lisää liikevaihtoa. Sitouttaa asiakkaita. Helpottaa huolto/ylläpitokäyntejä kun tiedämme mistä tilasta tulee ja mitä tarvitaan kun mennään huoltokäynnille.