Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70982

Hankkeen nimi: Verkkopohjainen kunnossapito

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.1.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POLARMIT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2022449-0

Jakeluosoite: Kaukovainionkatu 36

Puhelinnumero: +358 443252323

Postinumero: 90140

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.polarmit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikinheimo Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.heikinheimo(at)polarmit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 443252323

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelua kilpailukyvyn parantamiseksi, sekä lisämyynnin ja uusien asiakkaiden ja uusien markkina-alueiden (pohjoismaat) saavuttamiseksi. Tavoite saavutetaan palvelun toiminnallisuuksien määrittelyn sekä järjestelmän teknisen toiminnan suunnittelun avulla. Hankkeen tuloksena syntyy kehittynyt verkkopalvelu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 130

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 130

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaukovainionkatu 36

Postinumero: 90140

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tehty
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tehty

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Liikkuminen vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Liikkuminen vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Laitteiden elinkaari pitenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Mahdollistaa paremmin uusiutuvien energialähteiden tuotannon liittämisen sähköverkkoon
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeessa käytetään mahdollisimman paljon paikallisia alihankkijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Lopputuloksen hankkeessa syntyy aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeen avulla kunnossapitoon liittyvä liikkuminen vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella kehitettiin verkkopohjainen palveluympäristö, joka helpottaa sähköverkon käyttöä ja kunnossapitoa sekä tehtävin hallintaa.