Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70999

Hankkeen nimi: JOPOX kansainvälistymisen esiselvitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.5.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JOPOX OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1995388-0

Jakeluosoite: Rantakatu 10

Puhelinnumero: +358400555566

Postinumero: 67400

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.jopox.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erkkilä Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.erkkila(at)kpk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400555566

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

JOPOX kansainvälistymisen esiselvitys

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 089

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 089

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rantakatu 10

Postinumero: 67400

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvita
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarvita
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tarvia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jopox Oy tähyää urheilukonseptillaan ulkomaan markkinoille ja on sen pohjaksi tehnyt selvitystyön edellytyksistään menestyä kv-markkinoilla. Selvitystyön keskeinen osio oli pilottiasiakkaiden hankkiminen muutamasta valitusta kohdemaasta, tuotteen lokalisointi heidän tarpeisiin sekä käyttöönotto ja koulutus sekä pilottikäyttö. Tällä kaikella oli tavoitteena tunnistaa miten kv-markkinat poikkevat kotimaan markkinoista sekä miten urheiluseuratoiminta mahdollisesti eroaa Suomalaisista toimijoista. Hanke antoi paljon konkreettista tietoa ja suuntaviivoja siitä, miten palvelua ja tuotetta tulee muokata. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin haasteista saatiin myös paljon kokemuksia joiden pohjalta voimme ryhtyä muokkaamaan prosessejamme.