Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71038

Hankkeen nimi: Arbonautin innovatiiviset ratkaisut à la francaise

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.6.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY ARBONAUT LTD

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0973526-5

Jakeluosoite: Kaislakatu 2

Puhelinnumero: +35813 259 1911

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.arbonaut.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minguet Alain

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäälikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: alain.minguet(at)arbonaut.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445554434

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen aikana Arbonaut tutkii Ranskan ja Kanadan markkinat, jota se voisi vahvistaa oma liiketoimintaosaaminen ja sopeuttaa palvelutarjontaan kohdemaiden tarpeisiin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tuotteet ja palvelut koskevat luonnonvarojen hallintaa kaukokartoituksen ja paikkatietojärjestelmien avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 68 116

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 116

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaislakatu 2

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Arbonautilla on oma tasa-arvo suunnitelma, johon kaikki toiminnoimme pohjautuvat. Hankkeella pyritään monipuolistamaan oman henkilökunnan työkuva ja antaa vastuutehtäviä naishenkilöille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiantuntijaksi toimimiseen projektissa on valittu useita naisia, jossa yrityksen henkilöstöstä oli mahdollista valita . Metsäala on miesvoitoinen ala, naisten toimiminen asiantuntijana edistää tasa-arvoa esimerkin voimalla ja lisää oman henkilökunnan kokemus
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on liiketoiminnan kehittämistä. Kuitenkin hankkeen vaikutuksena odotetaan työllistävä lisää 5 henkilöä, josta 3 naista asiantuntija- tai myyntitehtävissä sekä mahdollistaa nykyisen naishenkilöstön urakehityksen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Arbonautin palvelujen tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden luonnonvarojen käyttö kestävällä tavalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Arbonautin REDD osaaminen on tarkoitus tuoda paremmin esille ja PAris2015 ilmastosopimuksen jälkeen toimia enemmän kehitysmaissa ilmastomuuton vaikutusten lieventämisessa ja auttaa populaatioiden sopeutumisessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Älykkäillä GIS ratkaisuilla voidaan lisätä asiakkaiten tuntemus monimuotoisuudesta ja ohjata toiminta kestäväksi. Myös inventoinnit, erityisesti REDD kehyksessä, toimivat monimuotoisuuden puolesta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Metsäinventoinnit ovat koko ajan enemmän orientoutuneet bioenergian käyttöönottoon. REDD+ projekteissa uusiutuvilla energialla on aina sija
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 3
Arbonautin toiminta tukee vihreätä kasvua
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 5 3
sekä yrityksessä (naistyöntekijöiden urakehityksen tueksi) että sidosryhmille esimerkllä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 5
Projektipäälikkö sekä toinen avainhenkilö ovat maahanmuuttajia. Toiminta on esimerkki sekä Joensuulaiselle yritysmaailmalle että asiakkaille monimuotoisuuden hyödyistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 6
Arbonautin liiketoiminnan tarkoitus on lisätä asiakkaiten ja sidosryhmien ympäristöosaaminen. Tämän vuoksi toimenpiteissä on luentoja ja artikkelien julkaisua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arbonaut Oy on toteuttanut Ranskan ja Kanadan tähtäävä yrityksen kehittämishankkeen. Hankkeen aikana Arbonaut on tutkinut Ranskan ja Kanadan markkinat, mikä mahdollisti oman liiketoimintaosaamisen vahvistaminen ja sopeuttaa palvelutarjontaan kohdemaiden tarpeisiin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tuotteet ja palvelut koskevat luonnonvarojen hallintaa kaukokartoituksen ja paikkatietojärjestelmien avulla.