Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71046

Hankkeen nimi: SCATMAN Next Generation -palvelualusta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.5.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SCATMAN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2546642-1

Jakeluosoite: Isokatu 16 B 11

Puhelinnumero: +358 40 73 00 219

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.scatman.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kerttula Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko(at)scatman.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 73 00 219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään SCATMAN-palvelualustan seuraava versio ja tuetaan sen kansainvälistä markkinointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 976

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 976

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokatu 16 B 11

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolisnäkökulma ei ole ongelma ohjelmistoteollisuudessa Suomessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolisnäkökulma ei ole ongelma ohjelmistoteollisuudessa Suomessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolisnäkökulma ei ole ongelma ohjelmistoteollisuudessa Suomessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Scatmanin mobiilitiedonkeruualusta edistään ympäristön ja luonnonvarojen tehokkaampaa arviointia ja tilastointia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Scatmanin mobiilitiedonkeruualusta edistään ympäristön ja luonnonvarojen tehokkaampaa arviointia ja tilastointia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Scatmanin mobiilitiedonkeruualusta edistään ympäristön ja luonnonvarojen tehokkaampaa arviointia ja tilastointia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Scatmanin mobiilitiedonkeruualusta edistään ympäristön ja luonnonvarojen tehokkaampaa arviointia ja tilastointia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Scatmanin mobiilitiedonkeruualusta edistään ympäristön, luonnonvarojen ja saateiden tehokkaampaa arviointia ja tilastointia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
Scatmanin mobiilitiedonkeruualusta edistään ympäristön, luonnonvarojen ja saateiden tehokkaampaa arviointia ja tilastointia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Scatmanin mobiilitiedonkeruualusta edistään ympäristön, luonnonvarojen ja saateiden tehokkaampaa arviointia ja tilastointia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Scatmanin mobiilitiedonkeruualusta edistään ympäristön, luonnonvarojen ja saateiden tehokkaampaa arviointia ja tilastointia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 7
Scatmanin mobiilitiedonkeruualustalla voidaan tehostaa ympäristön mittaamista, raporointia ja arviointia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin mobiilitiedonkeruuta tukevan SCATMAN-palvelualustan uusi versio ja tuettiin sen kansainvälistä markkinointia.