Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71048

Hankkeen nimi: PAAKARISTA PAKKASEEN, OSA KAKSI.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.7.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MOILAS-KIINTEISTÖ PAAKARINPOLKU 1 OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1974651-5

Jakeluosoite: Paakarinpolku 1 Oy

Puhelinnumero: +358 400 654 277

Postinumero: 76850

Postitoimipaikka: NAARAJÄRVI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskinen Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.koskinen(at)moilas.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 761 4470

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuoreleipäleipomon edelleenmuuntaminen pakasteleipomoksi, joka tuottaa paistopiste- ja suurkeittiötuotteita kotimaan markkinoille ja vientimarkkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 160 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 160 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paakarinpolku 1

Postinumero: 76850

Postitoimipaikka: NAARAJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kiinteistössä toimiva leipomoyhtiö on audiotoitu ulkopuolisen auditoijan toimesta(Intertek) 01.04.2015. Auditointi koski laajasti toimintaympäristön sosiaalisen vastuun periaatteita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Noudatamme sukupuolineutraalia linjaa kaikissa yhtiömme toiminnoissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Noudatamme sukupuolineutraalia linjaa kaikissa yhtiömme toiminnoissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Työllistää hankkeen aikana paikaliisia alihankintayrityksiä, sen jälkeen lisäksi kiinteistössä toimivaan leipomoyhtiöön uusia työntekijöitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin tuoreleipäleipomon edelleenmuuntaminen pakasteleipomoksi, joka tuottaa paistopiste- ja suurkeittiötuotteita kotimaan markkinoille ja vientimarkkinoille.