Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71053

Hankkeen nimi: Terassin lasittaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.5.2015 ja päättyy 15.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SÄRKKÄIN PIHVIRAVINTOLA OYRAVINTOLA PIHVITUPA

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0429919-3

Jakeluosoite: Hilmantori 2

Puhelinnumero: +358 400307600

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: www.ravintolapihvitupa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leppilampi Tarja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja(at)ravintolapihvitupa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400307600

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kesäterassin lasittaminen ja takan muuraaminen terassille. Tavoitteena saada ravintolalle lisää asiakaspaikkoja ja pidentää näin sesonkiajan tilanpuutetta säästä riippumatta. Viime talven myrsky vei entisen katetun terassin mennessään, joten uuden lasituksen rakentaminen on välttämätön. Lasituksella pystytään lisäämään asiakaspaikkoja jo aikaisen keväällä aina myöhään syksyyn saakka.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 295

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 295

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 295

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 295

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hilmantori 2

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
en usko että on vaikutusta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei kosketa tätä asiaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Entisen pressun olemme uusineet kolme kertaa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 0
Lasitetulle terassille tulee takka.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Suomalainen nauttii ulkona ruokailemisesta lyhyestä kesästä johtuen.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Tarvitsemme lisää tarjoilijoita, jotka ovatr yleensä nuoria naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 0
Haluamme kunnioittaa ravintolaamme , joka on valmistettu yli 100 vuotta vanhoista hirsistä, joten sen laajentaminen ei olisi niin helppoa.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

hienon lasiterassin rakensi Lasilux Kempeleestä ja sen sähköistyksen ja valasituksen hoito paikallinen sähköliike Kokko Kalajoelta