Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71054

Hankkeen nimi: Full Scope Solutions

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.9.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAITEX OYLAITEX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0634322-3

Jakeluosoite: Yhteistyönkatu 13

Puhelinnumero: +358 201613300

Postinumero: 53300

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.laitex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jansson Anssi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anssi.jansson(at)laitex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405445441

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää Laitex Oy:tä kohti laajempia projektikokonaisuksia ja siten kasvattaa yrityksen kokoa kannattavasti

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 218 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 176 551

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 218 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 176 551

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yhteistyönkatu 13

Postinumero: 53300

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Työn alla koko Laitexille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työn alla koko Laitexille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työn alla koko Laitexille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 10
Madaltaa bioenergiaan siirtymistä edullisemman investoinnin kautta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 10
Madaltaa bioenergiaan siirtymistä edullisemman investoinnin kautta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 10
Madaltaa bioenergiaan tai jätteenpolttoon siirtymistä edullisemman investoinnin kautta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Madaltaa bioenergiaan siirtymistä edullisemman investoinnin kautta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen myötä Laitexin tarjooma on paljon kattavampi (Full scope tarjooma). Tämän myötä projektien koko kasvaa ja asiakas saa suuremman kokonaisuuden (avaimet käteen). Merkittävimmät lisäykset Laitexin scopeen on sähköistys- & automaatio sekä rakennukset. Ensimmäinen full scope projektin kauppa on allekirjoitettu Turku Energian kanssa 02/2017 ja on arvoltaan 2.2 M¿. Kaupan vauhdittamana palkkasimme/palkkaamme 5 henkilöä lisää.