Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71058

Hankkeen nimi: GrowPLUS

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.3.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HÖGFORSGST OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1916391-8

Jakeluosoite: Pohjukansalontie 1

Puhelinnumero: +358 400 738 325

Postinumero: 79100

Postitoimipaikka: LEPPÄVIRTA

WWW-osoite: www.hogfors.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hartman Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.hartman(at)gst.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 738 325

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

GrowPlus investointi- ja kehittämisprojekti on osa HögforsGST:n kasvuohjelmaa, jonka lopullisena tavoitteena on luoda edellytykset kiihdyttää yhtiön kansainvälistä kasvua. Kasvusta n. 80% tulee viennistä. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää monipuolisia investointeja sekä tuotteiden ja toimintojemme laaja-alaista kehittämistä. GST grow+ - kehittämisprojekti koostuu yhteensä toimitila- ja laiteinvestoinneista sekä niiden hyödyntämisen käynnistämiseen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 376 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 376 920

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 376 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 376 920

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Leppävirta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjukansalontie 1

Postinumero: 79101

Postitoimipaikka: LEPPÄVIRTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tehty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tehty.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 10
Tuotannon tehokkuus kasvaa. Tavoitteena on viedä kaukoenergiaosaamista maailmalle ja lisätä sen markkinaosuutta. Kaukolämmön on tunnustettu EU-tasolla vähentävän hiilidioksipäästöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Tuotannon tehokkuus kasvaa. Tavoitteena on viedä kaukoenergiaosaamista maailmalle ja lisätä sen markkinaosuutta. Kaukolämmön on tunnustettu EU-tasolla vähentävän hiilidioksipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 10
Kaukolämmön polttoaineena käytetään yhä enemmän paikallisia uusiutuvia polttoaineita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Leppävirralla HögforsGST On merkittävä työllistäjä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-