Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71073

Hankkeen nimi: Uuden tiedon ja osaamisen avulla toteutetaan yrityksen liiketoiminnan laajentaminen ja uudistaminen vaativan valmistuksen yritysten (Hanhivi -project, Äänekoski biotuotetehdas -projekti, Neste oil Mainetance agreement jne.) vaateiden mukaiseksi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.4.2015 ja päättyy 30.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PEPT OY AB

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0888907-8

Jakeluosoite: Putkitie 4

Puhelinnumero: +358 400 850 766

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: www.pept.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Viitasaari Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Henkilöstöpäällik

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.viitasaari(at)pept.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 850 766

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päätavoite on aikaansaada yritykseen osaamista, jolla voidaan uudistaa ja laajentaa palvelutoimintamme Suurten yrityksen tarpeita vastaavaksi, joista käytetään yleisesti nimitystä Vaativan valmistuksen yritykset. Konkreettisimpia ensi vaiheen tavoiteltavia uusia ansiokkuuksia on Hanhikivi projektin päätilaajat Fennovoima, RAOS ja Titan2, Äänekosken biotuotetehdas ja Neste Oilin avautuvat kunnossapitosopimukset. keskimmäisessä on mahdollisuus usean miljoonan euron kauppoihin ja kahdessa muussa molemmissa 10 miljoonan euron kauppoihin. 14 M¿:n yrityksen on uudistettava ja laajennettava osaamista ja toimintaansa, jotta näihin tavoitteisiin päästään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 816

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 816

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Putkitie 4

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen pääpaino on raskaassa teollisuudessa, johon ei saada käytänössä naishakijoita
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pyrimme palkkaamaan naiskndidaatteja itde hankkeen toteuttamiseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite, ei ole itseisarvona tasa-arvon edistäminen, vaikka se on prioriteetiltaan korkealla

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

PEPT Oy on toteuttanut hankkeen, joka onnistui erinomaisesti vastaamaan yrityksen kehittämistarpeisiin. Hankkeessa on monta kärkikohdetta, jolla oli tavoitteena laajentaa ja uudistaa yrityksen liiketoimintaa suurten yritysten tarpeita vastaavaksi. Hanhikiven ydinvoimalan osalta tehtiin runsaasti työtä. Tavattiin kaikki keskeiset toimijat. Hanhikivi itsessään venyi ja venyi, kunnes lopulta koko ydinvoimalahanke kaatui. Äänekosken Biotuotetehtaan osalta tavoitteen toteutuivat jopa yli odotusten. Saatiin ensimmäinen todella suuri projektikokonaisuus, yhteensä n. 10M€ kaupat, joka toteutettiin vielä onnistuneesti. Tämä projekti oli hankkeen pääonnistuminen, jonka kautta saatiin loistava referenssi, jonka jälkeen on oltu uskottava toimija ja saatu paljon lisäkauppoja. Projektin aikana saatiin telineseurantaohjelmiston sekä tarjouslaskenta muutettua selainpohjaiseksi.