Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71079

Hankkeen nimi: PLM Improvement Schedule

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2015 ja päättyy 2.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OPTOMED OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1936446-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 13-17D

Puhelinnumero: +358 20 7413380

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.optomed.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rönkkö Seppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: SW Chief Engineer

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.ronkko(at)optomed.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 169 8226

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoitus on kehittää yrityksen tuote-elinkaaren hallintaa, myyntiä ja asiakkuudenhallintaa tuotekehitysprojektien aikana ja niiden ulkopuolella. Tämä saavutetaan ottamalla käyttöön ohjelmistotyökaluja jotka tukevat nykyisiä prosesseja parantamalla tuoterakenteita, toiminnallisuutta ja virheiden hallintaa. Tavoitteena on vähentää työtmäärää ja mahdollisuutta inhimillisiin virheisiin tuotekehityksen aikana ja sen jälkeen. Rajapinnat myyntiin, taloushallintoon ja tuotantoon otetaan huomioon työkaluja valittaessa. Mahdollisia työkaluja voisivat olla PLM (product life-cycle management), PC (product configurator), CRM (customer relations management).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 550

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 13-17 D

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei sovellu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei sovellu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei sovellu

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
-
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
välitön ja välillinen vaikutus merkittävät, 1-2% liikevaihdosta/vuosi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
jonkin verran parantaa; paikallinen konsultti ja valmistuspartneri
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
sisäinen toiminta tehostuu, resursseja vapautuu palveluiden kehitykseen
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
merkittävä vaikutus kehitykseen, tavaralogistiikka nopeutuu, myynti kasvaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei sovellu
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei sovellu
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei sovellu
Kulttuuriympäristö 0 0
ei sovellu
Ympäristöosaaminen 0 0
ei sovellu

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ensin hankkeelle määriteltiin projektisuunnitelma. Sen jälkeen PLM työkalulle määriteltiin vaatimukset Optomedin näkökulmasta. Tämän jälkeen ryhdyttiin kartoittamaan eri työkaluvaihtoehtoja ja niiden toimittajia. Potentiaalisten tomittajien kanssa sovittiin alkutapaaminen (puhelimitse tai naamatusten), demot ja hintatarjoukset. Käytiin hintaneuvotteluita. Eri vaihtoehtoja vertailtiin sekä toiminnallisuuden että hinnan suhteen. Kun työkalu saatiin valittua pyydettiin tarjouksia eri serveriympäristövaihtoehdoista ja tehtiin valinta myös sen suhteen. Sovittiin työkalutoimittajan kanssa käyttöönottoprojektin aikataulusta. Palkattiin Supply chain organisaation henkilö, jonka päävastuulla työkalu on. Työkalu asennettiin. Koulutukset järjestettiin pääkäyttäjille ja normaalikäyttäjille. Nykyiset tuoterakenteet siirrettiin työkaluun. Yrityskohtaisten ohjeistusten teko on aloitettu.