Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71080

Hankkeen nimi: H3O Markkinointi Oy:n liiketoiminnan kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: H3O MARKKINOINTI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2011215-7

Jakeluosoite: Nuottakuja 2 A 4

Puhelinnumero: +358400957779

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.tanssivatsudet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Jimi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: laumanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jimi.heikkinen(at)tanssivatsudet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400957779

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa yrityksen liiketoimintaa. Hankkeessa kehitetään suorana verkossa lähetettävien LiveStream-lähetyksiä. Yrityksen kasvun kivijalkoina tulevat olemaan erityisesti matkailukeskuksille ja matkailualan valtakunnallisille toimijoille suunnatut markkinointipalvelut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 6 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 165

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 165

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lönnrotinkatu 18

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Liikkuvan kuvan tuotannon vähentävät painomateriaalien käyttöä ja välillisesti luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Liikkuvan kuvan tuotannon vähentävät painomateriaalien käyttöä ja välillisesti luonnonvarojen käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Liikkuvan kuvan tuotannon vähentävät painomateriaalien käyttöä ja välillisesti luonnonvarojen käyttöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 7
Liikkuvan kuvan tuotannon vähentävät painomateriaalien käyttöä ja välillisesti luonnonvarojen käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hankkeessa kehitettävät uudet markkinoinnin ja liikkuvan kuvan tuotantomallit tukevat erityisesti pienten yritysten ja matkailualueiden toiminnan kehittämistä ja kasvua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeessa syntyy uusia palvelukokonaisuuksia ja tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Liikkuva kuva vähentää matkustamista ja mahdollistaa sisällön jakamisen nopeasti paikasta riippumatta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Hanke tuottaa hauskuutta ja iloa ympäristölleen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Kulttuuriympäristö 5 7
Hanke rikastaa kulttuuriympäristöä monipuolistamalla tarjontaa ja kehittämällä uusia muotoja paikallisen osaamisen sekä tarinoiden kerronnan perinteen ylläpitämiseksi.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen numeeriset vaikutukset näyttävät toteutuvan päätöshetken mukaisesti. Liikevaihtotavoite oli vuodelle 2015 210 000 ja toteutunut liikevaihto oli 210 766. Työpaikkoja ei ehkä muodostu ajateltua kahta, koska on todettu, että on tarkoituksenmukaisempaa käyttää alihankkijoita, jolloin yrityksellä on saatavilla monipuolisempaa osaamista ja sitä hankitaan aina tarpeeseen. Yrityksen liikevaihtotavoite kaudelle 2016 ei välttämättä toteudu, mutta se ei johdu hankkeesta. Hankkeen kautta tullut liikevaihto on oikeassa vauhdissa, mutta yrityksen palveluvalikoimasta jäi markkinointiin liittyviä palveluja pois ja ne vaikuttavat kokonaisliikevaihtoon.