Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71090

Hankkeen nimi: Fin-Turbo Oy - Ahdin teknologian valmistus- ja kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.7.2015 ja päättyy 29.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FIN-TURBO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1981049-2

Jakeluosoite: Lumitie 7

Puhelinnumero: +358 40 7799650

Postinumero: 70700

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.fin-turbo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Turunen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto.finturbo(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 7799650

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Fin-turbo Oy:n kehittämishakemus turboahdin teknologian saralla. Fin-Turbo huoltaa, muuttaa ja valmistaa turboahtimia. Valmistus- ja muutos toimenpiteillä voidaan muuttaa turboahtimen ja perusmoottorin hyötysuhdetta paremmaksi. Paremman hyötysuhteen ansiosta moottori kuluttaa vähemmän fossiilisia polttoaineita, antaa enemmän tehoa ja madaltaa päästöjä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lumitie 7

Postinumero: 70700

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Uusissa toimitiloissa on otettu huomioon myös meidän naistyöntekijän tarpeet ja arvot.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uusissa toimitiloissa on otettu huomioon myös meidän naistyöntekijän tarpeet ja arvot
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Uusissa toimitiloissa on otettu huomioon myös meidän naistyöntekijän tarpeet ja arvot

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
uusiin tuotantotiloihin tulee: - led valistus koko toimitiloissa, joka säätää itse valoisuuden. pienempi hiilijalanjälki - 10mwh aurinkopaneelit (40kpl) järjestelmä sähkön tasaukselle. -rakennuksessa on oma maalämpö - maalammöllä lämmitetään kiinteistöä kesäisin ja viilennetään talvisin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
maalämpö led valaistus, säätyvä aurinkosähkö tasausjärjestelmä. pienempi hiilijalanjälki
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
-maalämpö -led valaistus, vuodenajna mukaan säätyvä valaistus. -aurinkosähkö tasausjärjestelmä -pienempi hiilijalanjälki.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
maalämpö led valaistus, säätyvä aurinkosähkö tasausjärjestelmä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Turboahdinteknologian kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
uudet tuotantotilat tuovat työhyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 3 3
työtilat edistävät tasarvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Käytetään ympäristöystävällisiä energialähteitä. - maalämpö -aurinkoenergia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Fin-Turbo Oy: Turboahtimien edellekävijä, kun tarvitset laatua.