Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71097

Hankkeen nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekninen tuki 2014-2020

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.10.2015 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1,

Puhelinnumero: 020 636 0020

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virtasalo Eija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 037 150

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknistä tukea käytetään rahoitus- ja maksatustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin sekä muihin kuluihin.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 862 716

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 862 715

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 862 716

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 862 715