Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71125

Hankkeen nimi: UUSIEN MASSIIVIPUURUNKOISTEN TASO- JA TILAELEMENTTIEN TUOTANNON KÄYNNISTÄMISEN KEHITTÄMISHANKE

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.7.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELEMENTTI SAMPO OYC/O TILI- JA TARKASTUS ARI PIIRAINEN

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2692141-4

Jakeluosoite: c/o Tili- ja Tarkastus Ari Piirain

Puhelinnumero: 0400270752

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: http://www.elementtisampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Komulainen Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.komulainen(at)rakennussauma.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400386259

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankkeen avulla on tavoite käynnistää uusien massiivirunkoisten taso- ja tilaelementtien kehittäminen ja valmistus. Tavoitteena on työllistää vuoden 2018 loppuun mennessä 35 henkilöä. Hyödynnetään Kuhmon Kantolan alueen yritysverkostoa ja osallistutaan sen kehittämiseen. Elementtien runkoina käytetään ensisijaisesti ristiin liimattua CLT-levyä. Kehitetään asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä tuotantotehokas tilaelementti kerrostalo- ja rivitalorakentamiseen. Kehittämishankkeen tuloksena syntyy Kuhmoon pysyvää ja pitkäkestoista kannattavaa puurakentamisen teollista liiketoimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 386 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 315 648

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 315 648

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kantolan teollisuusalue

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 25, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 65.00, joihin työllistyvät naiset 9.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
työpaikan koulutushakemuksessa on korostettu työtehtävien soveltuvan erinomaisesti myös naishenkilöille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
työpaikan koulutushakemuksessa on korostettu työtehtävien soveltuvan erinomaisesti myös naishenkilöille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
työpaikan koulutushakemuksessa on korostettu työtehtävien soveltuvan erinomaisesti myös naishenkilöille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Massiivipuurunkoisten taso- ja tilaelementtien tuotanto käynnistyi Kuhmossa keväällä 2016 ja on jatkunut siitä asti hyvissä merkeissä