Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71176

Hankkeen nimi: Venekuomujen suunnittelun ja tuotteen kehittäminen. Tuotannon kapasiteetin ja tuottavuuden kasvattaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.3.2015 ja päättyy 1.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VA-VARUSTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0549341-4

Jakeluosoite: PL 1537

Puhelinnumero: +358 17 265 9500

Postinumero: 70621

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.va-varuste.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vainikainen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.vainikainen(at)va-varuste.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505292362

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää venekuomujen 3D suunnittelua ja kaavoitusta. Venekuomun käytettävyyden ja kiinnitysjärjestelmän kehittäminen. Tuotannon kehittäminen ja kapasiteetin kasvattaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 387

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 224 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 162 387

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Siikaranta 14

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Selvitetty toimintaympäristöä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työllistää naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Kaavoitusmateriaalien käyttö pienenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Kuomukiinnikkeen ja mittauslaiteen ansiosta kuljetusmatka pienenevät huomattavasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 2
taivutuskoneen avulla tuottavuus paranee ja hukka pienenee. kaavoitusmuovien, papereiden kaarien käyttö vähenee huomattavasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 2
Pystytään turvaamaan naistyöpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Voidaan suunnitella tuotteet digitaalisesti
Liikkuminen ja logistiikka 7 4
Vanhojen kuomujen edestakainen kuljetus pienenee huomattavasti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-