Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71181

Hankkeen nimi: DRIVE! -ajosimulaatioympäristön kehityshanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.10.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CSE SIMULATION OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2497601-6

Jakeluosoite: Sokatie 151b

Puhelinnumero: +358 443830247

Postinumero: 87800

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.cse-entertainment.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nurkkala Veli-Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-matti(at)cse-entertainment.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 443830247

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ajokoulutuskäyttöön soveltuva ajosimulaatio-ohjelma, jota voidaan käyttää erilaisissa ajosimulaattoreissa ja hyödyntää erilaisiin koulutustarpeisiin. Hankkeessa kehitetään myös prototyyppejä kevyistä ajokoulutuskäyttöön soveltuvista ajosimulaattoreista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 390

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 150 664

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 390

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 664

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sokatie 151b

Postinumero: 87800

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei liity tämän kehityshankkeen toimintoihin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei liity tämän kehityshankkeen toimintoihin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Simulaattori vähentää oikealla autolla tai työkoneella annettavia ajotunteja, joten pieni vaikutus pakokaasupäästöjen määrän vähenemiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Simulaattori vähentää oikealla autolla tai työkoneella annettavia ajotunteja liikenteessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ajosimulaattorin prototyyppi suomalaisten ajokoulujen tarpeisiin. Kehitystoimenpiteet kohdistuivat pääasiassa korkeatasoisen simulaattorilaitteen sekä ajo-opetukseen soveltuvan harjoitusohjelman kehittämiseen. Kehitystyötä toteutettiin Rapid Prototyping ja Minimum Viable Product -periaatteita hyödyntämällä. Reilun vuoden ajan kestäneessä hankkeessa toteutui kehitystyölle asetetut tavoitteet korkeatasoisen ja kustannustehokkaan ajosimulaatorin kehittämiseksi.