Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71199

Hankkeen nimi: Operaatio nivelhiiri

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: J. TAINIO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2031137-5

Jakeluosoite: Torpantie 10

Puhelinnumero: +358 443687141

Postinumero: 69730

Postitoimipaikka: TUNKKARI

WWW-osoite: www.nikulanhevosklinikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tainio Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana(at)tainio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 443687141

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet: tuottaa ja tarjota alueen kilpa- ja harrastehevosten omistajille uusinta teknologiaa nivelkirurgian alalla. Toimenpiteet: hankitaan klinikalle niveltähystyskirurgisia toimenpiteitä varten laitteisto, joilla leikkaukset voidaan suorittaa Tulokset: voidaan lisätä alueen palvelutasoa, tuottaa uusi työpaikka korkeasti koulutetulle työntekijälle, tarjota alueella ja Suomessa jatkokoulutusmahdollisuuksia hevoslääkinnän saralla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 113

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 113

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raviradantie 42

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
?
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ala tarjotaa työpaikkoja sukupuoleen katsomatta, mutta suurin osa alan osaajista on naisia, joten hanke edistää varsinkin nuorten naisten työllistymistä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on listätä tarjottavia palveluja alueellamme, nostaa palvelun tasoa sekä muodostaa uusia työpaikkoja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Niveltähystysleikkauksiin tarvittava artroskopialaitteisto hankittiin 2015 vuoden loppupuoliskon aikana. Alustavat koulutukset henkilökunnalle suoritettiin syksyllä 2015 ja leikkaukset on jo saatu käyntiin vuoden 2016 alusta lähtien. Kouluttautuminen on edelleen käynnissä ja tämän vuoksi potilasmäärät ovat vielä rajalliset.