Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71213

Hankkeen nimi: Veimart

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.10.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VEIMART OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2712062-7

Jakeluosoite: Takatie 6

Puhelinnumero: +358 408402300

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

WWW-osoite: www.veimart.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jokelainen Martti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.jokelainen(at)veimart.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 408402300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Veimart vesivuotovahdin tuotekehitys, tuotannon käynnistäminen, myynnin ja markkinoinnin jakeluteiden selvittäminen ja yhteistyökumppaneiden valinta sekä kotimaassa että viennissä. Laatujärjestelmän kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 844

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 844

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Voimatie 6C

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty maalaisjärjellä, sukupuoli ei vaikuta hankkeen toteuttamiseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
T&K-työ, myynti- ja markkinointi, liiketoiminnan johtaminen ei ole kiinni sukupuolesta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella on paljon oleellisemmat päätavoitteet!

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Vältettävissä olevien vesivuotojen korjaukset aiheuttavat valtavan luonnonvarojen tuhlauksen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 10
Esim. vuotavat vessanpöntöt lisäävät vedenkulutusta ja kuormittavat infraa tarpeettomasti
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Hometalojen purkaminen ja remontointi lisäävät jätteiden määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Lvi-liikkeet saavat lisätyötä vesivuotovahtien asentamisesta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Sisäilman laatua heikentävät vesivuotojen aiheuttamat moninaiset ongelmat poistuvat
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin uusi, patentoitu, vesivuotovahtituote, joka estää vesivahingot omakotitaloissa. Samoin projektin tuotoksena tapahtui tuotannon sekä myynnin/ markkinoinnin käynnistäminen. Vesivuotovahti tuo mielenrauhaa tulevaisuudessa tuhansille kodeille kotimaassa ja ulkomailla.