Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71222

Hankkeen nimi: BONE INDEX YRITYKSEN KASVU

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.7.2015 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BONE INDEX FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2414112-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: +358503632797

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.bindex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riekkinen Ossi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ossi.riekkinen(at)boneindex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503632797

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa kasvatetaan Bone Index:n liiketoiminta Italiaan, Britteinsaarille ja USA:han. Tällä hankkeella pyritään saamaan syvällinen ymmärrys edellä mainittujen maiden markkinoista, valita maista potentiaalisimmat yhteistyökumppanit ja aloittaa liiketoiminta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 265 820

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 260 661

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 265 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 260 661

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Microkatu 1

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolella ei ole merkitystä hankkeessa. Naiset ja miehet ovat tervetulleita hankkeeseen osaamisensa perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naiset ja miehet ovat tervetulleita hankkeeseen osaamisensa perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Naiset ja miehet ovat tervetulleita hankkeeseen osaamisensa perusteella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
koska tutkimukset voidaan tehdä potilaan lähellä niin turhalta matkustamiselta vältytään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
hankkeessa työllistetään paikallisia ihmisiä ja sitä kautta kehitetään elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
hankkeessa kehitetään Kuopiossa kehitettyä tekniikkaa joka sisältää paljon aineetonta omaisuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hankkeessa pyritään kehittämään koko markkina-alueiden hyvinvointia ehkäisemällä osteoporoottisia luun murtumia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-