Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71261

Hankkeen nimi: Tavoitteena on aloittaa täysin uusi analytiikkatestauspalvelu.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.6.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY MEDFILES LTD

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1047569-1

Jakeluosoite: Volttikatu 5

Puhelinnumero: +358 207446800

Postinumero: 70700

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.medfiles.eu

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keinonen Tuija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuija.keinonen(at)medfiles.eu

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505551541

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on aloittaa täysin uusi analytiikkatestauspalvelu. Hanke koostuu laite- ja välineinvestoinneista, toimitilalaajennuksesta ja merkittävästä työstä laatujärjestelmään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 297 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 154 904

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 904

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Volttikatu 5

Postinumero: 70700

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
sukupuolinen tasa-arvo, tasa-arvoa edistämme joka tapauksessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
naisvaltainen ala muutoinkin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei päätavoite, tasa-arvoa edistämme joka tapauksessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -2 0
Toiminnasta tulee jätettä (laboratoriojäte)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Asiakkaat voivat teetättää yhdessä ja samassa paikassa kaiken analytiikan. Vähentää näytteiden kuljettamista eri paikkoihin, säästää myös energiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Täysin uutta liiketoimintaa ja GMP-puhdastilan "pelastaminen" hyötykäyttöön sen purkutuomiolta. liiketoiminnan kasvaessa uusien työntekijöiden rekrytointitarve.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Täysin uuden palveluliiketoiminnan kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Asiakkaat voivat teetättää yhdessä ja samassa paikassa eli meillä kaiken analytiikan. Vähentää näytteiden kuljettamista eri laboratorioihin, säästää myös energiaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uuden steriiliys- ja endotoksiinitestauspalvelun sekä GMP-lääketuotantotoiminnan aloittaminen Tavoitteena oli aloittaa uusi analytiikkatestauspalvelu GMP-puhdastiloissa sekä laajentaa toimintaa GMP-lääketuotantoon. Tavoitteet toteutuivat endotoksiinitestauspalvelun ja GMP-lääketuotantotoiminnan osalta ja ko. palveluita edelleen kehitetään. Palvelut ovat kuitenkin jo pääosin asiakkaidemme käytettävissä.