Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71354

Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Karjala

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2015 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0927140-5

Jakeluosoite: Pielisjoen linna, Siltakatu 2

Puhelinnumero: 013 337 4700

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pohjois-karjala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VARIS EIRA MARJATTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aluekehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eira.varis(at)pohjois-karjala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 307 4806

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknistä tukea käytetään rahoitus- ja maksatustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin, viestintään ja muihin kuluihin. Lisäksi sitä käytetään maakunnan yhteistyöryhmän kokouksiin liittyviin kuluihin.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 889 466

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 889 466

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 889 466

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 889 466