Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71379

Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Pohjanmaa

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0922484-4

Jakeluosoite: Sepänkatu 20

Puhelinnumero: 040 685 4000

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ojala Heikki Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluekehityspäällikköö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.ojala(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504333951

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknistä tukea käytetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon Pohjois-Pohjanmaalla. Teknistä tukea käytetään rahoitus- ja maksatustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin, viestintään ja muihin kuluihin. Lisäksi sitä käytetään maakunnan yhteistyöryhmän kokouksiin liittyviin kuluihin.

Pohjois-Pohjanmaalle osoitettu tekninen tuki on riittämätön kattamaan ohjelmakauden 2014-2020 toimeenpanon aiheuttamat kustannukset.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 334 308

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 334 308

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 334 308

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 334 308