Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71380

Hankkeen nimi: Keski-Pohjanmaan liiton tekninen tuki 2014-2020

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan liitto - Förbundet för Mellersta Österbotten kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0959806-1

Jakeluosoite: Rantakatu 14

Puhelinnumero: 040 160 5700

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.keski-pohjanmaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Miia Luoma-Tokoi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmakoordinaattorin sijainen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia.luoma-tokoi(at)keski-pohjanmaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 026 0688

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan mahdollisimman onnistunut, täysimääräinen ja tuloksellinen toteutus.

Keskeiset toimenpiteet:
1) Välittävän viranomaisen hallinnollisista tehtävistä huolehtiminen
- rahoittajan rooliin kuuluvat toimenpiteet (mm. hakumenettelyt, hankkeiden valinta ja päätösprosessit)
- maksajan rooliin kuuluvat tehtävät (mm.hankkeiden tukikelpoisuustarkastus, varmennustoimenpiteet)
2) Rahoittavien viranomaisten välinen yhteistyö ja rahoituksen kohdentamisen suunnittelu
2) Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön toiminta ja niihin liittyvä valmistelu
3) Rakennerahastotoimintaan ja MYR toimintaan liittyvät viestintätoimenpiteet
- rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen
- info ja koulutustilaisuudet toimijoille
- hakuilmoitukset
- rahoituksen kohdentamisesta ja hankepäätöksistä tiedottaminen
- rakennerahastotoiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta tiedottaminen
4)Muut rakennerahastotoiminnan tulokselliseen ja täysimääräiseen toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet

Hankkeen tuloksena on Keski-Pohjanmaan rakennerahastotoiminnan onnistunut, täysimääräinen ja tuloksellinen toteutus.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 551 446

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 470 016

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 551 446

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 489 065