Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71402

Hankkeen nimi: Brändin kehittäminen ja kansainvälistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.11.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DESIGN STORIES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2710531-2

Jakeluosoite: Puusepänkuja 1 A 21

Puhelinnumero: +358

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.susannasivonen.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sivonen Susanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: pääsuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sivonensusanna(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 442740402

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on kaupallistaa ja kansainvälistää oma brändi. Hankkeen toimenpiteinä kehitetään brändin tuotemerkkiä, tuotemallistoa ja haetaan uusia kotimaisia sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Hankkeen tuloksena on yrityksen kasvaminen ja kansainvälistyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 13 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 709

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 13 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 709

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 23

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Yritys ottaa huomioon luonnonvaranäkökulman tuotannossaan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Yritys ottaa huomioon luonnonvaranäkökulman tuotannossaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Yritys ottaa huomioon luonnonvaranäkökulman tuotannossaan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Yritys ottaa huomioon luonnonvaranäkökulman tuotannossaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite on kaupallistaa ja kansainvälistää oma brändi. Hankkeen toimenpiteinä kehitetään brändin tuotemerkkiä, tuotemallistoa ja haetaan uusia kotimaisia sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Hankkeen tuloksena on yrityksen kasvaminen ja kansainvälistyminen.