Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71415

Hankkeen nimi: Puhtaasta Ilosta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.11.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PUHDAS ILO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2567077-2

Jakeluosoite: Wahlforssinkatu 9 A

Puhelinnumero: +358 504420535

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.puhdasilo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivola Suvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi(at)puhdasilo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504420535

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena kehittää, uudistaa ja kasvattaa yrityksen toimintaa sekä paikata puutteita nykyisessä palveluntarjonnassa sekä kehittää uusia palveluita vastaamaan olemassa olevaa kysyntää ja tarvetta alueellisesti ja valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 53 150

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 53 150

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Selkärannantie 14 B

Postinumero: 83100

Postitoimipaikka: LIPERI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
otettu huomioon
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
otettu huomioon
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Tuo lisää työpaikkoja. Vahvistaa olemassa olevien yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Alan koulutusmahdollisuuksien kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Pesulaliiketoiminta/ matot ym. voidaan tehdä lähempänä asiakasta (nyt matot pesetetään jopa maakunnan ulkopuolella)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Puhtausalan kehittämisellä ja puhtaustason nostolla on suoria vaikutuksia hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Puhdas Ilo Oy on kehittänyt hankkeen aikana toimintaansa liittyen mm. prosesseihin, lean-strategiaan ja johtamiseen. Kehittämisen myötävaikutusten mukaisesti yritys on työllistänyt merkittävän määrän uusia työntekijöitä.