Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71451

Hankkeen nimi: AvaDive T&K

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AVADIVE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2695568-1

Jakeluosoite: Paloheimonkatu 2

Puhelinnumero: +358 449742547

Postinumero: 11130

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

WWW-osoite: www.avadive.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäyrä Sanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna(at)avadive.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 449742547

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimus- ja kehityshanke uudelle digitalliselle palvelulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 370

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 204

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 370

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 204

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Riihimäen

Kunnat: Riihimäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paloheimonkatu 2

Postinumero: 11130

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen vetäjä on nainen, ja yrityksen partnertiimi on naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen vetäjä on nainen, ja yrityksen partnertiimi on naisvaltainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen vetäjä on nainen, ja yrityksen partnertiimi on naisvaltainen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Tuotteen käyttö lisää verkkokoulutusten käyttöä merkittävästi, jolloin matkustelu vähenee voimakkaasti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Tuotteen käyttö lisää verkkokoulutusten käyttöä merkittävästi, jolloin matkustelu vähenee voimakkaasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Asiakkaat ovat Helsingissä ja Turussa, tekijöitä on Karjaalla, Riihimällä ja Tampereella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kyseessä on digitaalinen SaaS palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Tuotteen käyttö lisää verkkokoulutusten käyttöä merkittävästi, jolloin matkustelu vähenee voimakkaasti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työhyvinvointi tulee kasvamaan ja stressi työpaikoilla vähenemään AGD tuotteen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Digitaalinen palvelu ei välitä sukupuolesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Digitaalinen palvelu ei ota kantaa eroihin.
Kulttuuriympäristö 9 10
AGD tuotteen myötä ihmiset pääsevät viestimään itsestään.
Ympäristöosaaminen 10 10
Digitaalisuus auttaa ympäristönsuojelussa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-