Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71457

Hankkeen nimi: Laserpuhdistuslaitteiston hankinta ja palveluntuottamisen aloittaminen Suomessa.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.11.2015 ja päättyy 22.11.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HÄMEEN ERIKOIS- JA TEOLLISUUSPESUT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2005883-2

Jakeluosoite: Osuusmyllynkatu 5 D

Puhelinnumero: 0207689890

Postinumero: 33700

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: http://www.puhdistus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räty Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työpäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.raty(at)puhdistus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 453464777

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoite on tuoda Suomen teollisuudelle tarjolle uusi Cleantech-puhdistusmenetelmä. Menetelmä on laserpuhdistus josta ei synny mitään jätettä eikä sen käyttö vaadi suoraa fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hankkeen läpiviemiseksi pitää hankkia laitteisto, jalkauttaa palvelu teollisuuden pariin sekä testauttaa menetelmän toimivuutta herkkien pintojen puhdistuksessa esim. yliopiston laboratoriossa. Kun menetelmä on tarpeeksi tunnettu, voidaan saada eri puhdistusmenetelmissä syntyvää toissijaista jätettä vähennettyä vuositasolla mahdollisesti merkittävissäkin määrin, myös ongelmajätteiden osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 084

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 56 084

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Muurame

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kankaanperäntie 14

Postinumero: 40950

Postitoimipaikka: MUURAME

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei käytetty asiantuntijoita. Uusi palvelu ei ole sukupuolisidonnainen, oma naishenkilöstö saadaan koulutettua hankkeen kakkosvaiheessa myös laitteen käyttäjiksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 4
Laite ei käytä polttoainetta eikä puhallusmateriaalia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 2
Laitteisto ei käytä fossiilisia polttoaineita mitä lähes kaikki nykyiset puhdistusmenetelmät vaativat.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Ei polttoaineiden käyttöä = ei saastetta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 8
Ei polttoainetta, ei toissijaista jätettä kuten muissa menetelmissä, ei ongelmajätettä kuten joissain muissa nykyisissä menetelmissä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 6
Ei synny ollenkaan kiintojätettä, ainutlaatuinen laite puhdistusmenetelmissä, pienellä energialla paljon tehoa verrattuna perinteisiin menetelmiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
Laite käyttää vain sähköä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 -3
Palvelu ainutlaatuinen koko Suomessa, kääntöpuolena polttoainetta ostetaan vähemmän.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Viemme palvelun asiakkaan luo, näin voimme tehdä yhden auton polttoainekuluilla monta kohdetta samalla käynnillä sen sijaan että kaikki lähetettäisiin toimitiloihimme kuljetuksena. Menetelmässä ei myöskään tarvita polttoainetta työsuoritukseen kuten nykyään puhdistustarpeissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 3
Jätteetön puhdistusmenetelmä lähtökohtaisesti hyvä, asiakkaiden tietoisuuden lisääntyessä myös vaihtoehtoisten, jätettä tuottavien menetelmien käyttö vähenee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui onnistuneesti suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tavoitteena oli saada jalkautettua Suomeen uusi erikoispuhdistusmenetelmä sekä aloittaa palveluntuottaminen, nämä ovat toteutuneet suunnitellusti. Tämä toteutettiin hankkimalla laserpuhdistuslaitteisto ja perustamalla uusi tuotelinja palvelulle. Useat asiakkaamme ovat saaneetkin huomattavia hyötyjä ja kustannussäästöjä läpimenoajan vähenemisen kautta.