Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71460

Hankkeen nimi: Valmiiksi tehdyt elementit

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.12.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HANNU LATVAKOSKI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1466461-7

Jakeluosoite: Jyväskyläntie 7 B

Puhelinnumero: +358

Postinumero: 69980

Postitoimipaikka: MÖTTÖNEN

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Latvakoski Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanlatva(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440866848

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohutelementtituotanto ja siihen liittyvä yritystoiminta on täysin uutta toimintaa Hannu Latvakoski Oy:n toiminnassa. Tuotekehiottämistyö sekä tuotantolinjan suunnittelu ja rakentaminen aloitettu 4.12.2014. Uusen tuotannon aloittaminen rakentamisen ja rakennusteollisuuden käyttöön. Kylpyhuoneet: Ainut Home- ja mikrobivapaan rakentamismenetelmä Ohuttiilielementit : Yksinkertainen saumasta ja tiilestä muodostuva elementti

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 994

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 994

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 2

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: PERHO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tuotannollista toimintaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Valmiselementtituotanto.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Valmiselementtituotanto

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Säästää luonnonraaka-aineita, tuotteet kevyitä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Tuotteiden raaka-ainemenekki, verrattuna nykyisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Tuotantomenetelmästä ja tuooteista johtuen, ei synny varsinaista jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Puutavaraa vähäisissä määrin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Tukee muuta rakentamista ja rakennusurakointia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkella ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Valmiselementit vähentää rahti- ja tavarantoimitusten tarvetta rakennuskohteessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Työhyvinvointiin, tuotanto sisätiloissa. -rakentaminen siirtyy sisätiloihin, pl asentaminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritys käynnistää home ja mikrobivapaan rakennusmenetelmän valmiskylpyhuoneiden rakentamisessa. Ohuttiilielementtituotannon käynnistyminen uudisrakentamiseen sekä rakennusten saneerauskohteissa.