Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71479

Hankkeen nimi: Ravintolakokemuksen ja ravintolan kustannustehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.12.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DELITAZ OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2462227-7

Jakeluosoite: Sokeritie 33

Puhelinnumero: +358 503598873

Postinumero: 45610

Postitoimipaikka: KORIA

WWW-osoite: www.smartmenu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Auno Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.auno(at)delitaz.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503598873

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa ravintoloiden palvelua ja tehostaa niiden toimintoja digitalisaation avulla. Hankeessa integroidaan tablettipohjainen sähköinen ruokalista SmartMenu muuhun ravintolassa käytettävään IT-infastirkuuriin. Hankkeen tuloksena ravintolan asiakas saa nykyistä helpommin ja enemmän tietoa ravintolan tarjoamista tuotteista ja ravintolan henkilökunta pystyy entistä paremmin keskittymään palvelemaan asiakkaitaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 455

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 455

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sokeritie 33

Postinumero: 45610

Postitoimipaikka: KORIA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Vaikea nähdä että miten sukupuolinäkökulma vaikuttaisi muuten kuin, että ravintola-alalla on paljon naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Vaikea nähdä että miten sukupuolinäkökulma vaikuttaisi muuten kuin, että ravintola-alalla on paljon naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tavoite on helpottaa työtä alalla, jolla on paljon naisia, mutta päätavoite on luoda tuote&palvelu, joka parantaa ravintoloiden toimintaedellytyksiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Säästää paperia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Luodaan uutta ohjelmistoa ja integraatioita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Á la carte-ravintolan myynnin lisäämiseen ja toiminnan tehostamiseen tarkoitettua SmartMenua muunnettiin pilvipohjaseksi palveluksi ja sen asiakas- ja tarjoilijakäyttöliittymiä uudistettiin ja kehitettiin. Hankkeen aikana myös laajennettiin yrityksen omistuspohjaa.