Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71489

Hankkeen nimi: Multilaite koneenkantaja

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: REISKONE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2449138-5

Jakeluosoite: Savolanmäentie 7

Puhelinnumero: +358442841160

Postinumero: 85900

Postitoimipaikka: REISJÄRVI

WWW-osoite: www.reiskone.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Savela Tero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.savela(at)reiskone.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442841160

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja valmistaa hinattavan koneenkantajan runko sekä siihen sopivia työlaitteita. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan koneenkantajan runko, johon on helppo kytkeä erilaisia työlaitteita. Lisäksi rungossa on oltava työsyvyydensäätö. Suunnittelussa on otettava huomioon myöhemmin koneeseen suunniteltavat ja siihen asennettavat lisälaitteet. Hankkeen aikana tehdään valmistamiseen liittyvät piirustukset sekä protokoneet sekä tuotteistetaan konetta markkinoille. Tavoitteena saada osa tuotteista valtakunnallisen myyntiketjun myyntiin. Hankkeen aikana luodaan uudenlainen työlaitekokonaisuus kiinteistönhoidon ja viherrakentamisen ammattilaisille sekä kuluttajahintatason koneenkantaja omakotiasukkaille sekä maatiloille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 36 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 536

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 36 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 536

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Reisjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savolanmäentie 7

Postinumero: 85900

Postitoimipaikka: REISJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei nähdä tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei nähdä tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei nähdä tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Tehokkaammilla koneilla vähempi päästöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Tehokkaammilla koneilla vähempi päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Tehokkaammilla koneilla vähempi päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Verkostoituminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Samassa koneessa useita työlaitteita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Uusia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa suunniteltiin ja luotiin uudentyyppinen monitoimilaite puutarhan ja kiinteistönhoidon sekä maatalouden tarpeisiin. Laitteeseen voidaan asentaa helposti erilaisia lisälaitteita ja saada siten erikoiskone käyttöön jopa ympärivuotisesti.