Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71497

Hankkeen nimi: Aapo Technologies Oy KEHITYSHANKE 2015-2016

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.11.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JOIQUCOM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2055367-3

Jakeluosoite: Kasarmintie 21

Puhelinnumero: +358400587253

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.joiqu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laakso Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hpj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari(at)joiqu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400587253

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittää AAPO-tuote seuraavalle tasolle entistä kilpailukykyisemmäksi kansainvälisen tason projektiviestinnän, digitaalisen työtilan ja dokumentinhallinnan tuotteeksi. Kasvaa kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi rajatonta verkkoympäristöä kattavasti ja kustannustehokkaasti hyödyntäen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 512

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 512

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kasarmintie 21

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolella ei merkitystä, osaajat nykyäänkin jakaantuvat aika lailla tasan usein.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolella ei merkitystä, osaajat nykyäänkin jakaantuvat aika lailla tasan usein.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Sukupuolella ei muutenkaan ole tässä merkitystä, osaajat nykyäänkin jakaantuvat aika lailla tasan usein.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 8
Matkustuksen tarve vähenee laadukkaan sosiaalisen työtilan ansiosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Paperin tarpeen väheneminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 10
Kasvumahdollisuus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 6
Matkustuksen tarve vähenee laadukkaan sosiaalisen työtilan ansiosta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyvinvointi paranee kun viestintä, dokumentit ja projektitieto on hallinnassa kaikilla tasoilla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-